fbpx

BỂ BÁN CẠN – BBC02

2.500.000

Bể cắm điện có dòng nước chảy.
Kích thước bể: – Bề ngang: 55cm.
– Rộng: 33cm
– Chiều cao: 45cm.
Bể trồng cây phủ 2 mặt với:
Cây chính: Ngũ gia bì bonsai
Cây mini: cẩm nhung, xương rồng núi, lưỡi hổ.

Yêu cầu tư vấn và mua nhanh
BỂ BÁN CẠN – BBC02

2.500.000