fbpx

Tiểu cảnh Tùng La Hán AX650

650.000

Tiểu cảnh Tùng La Hán AX650 có kích thước chiều dài chậu khoảng 28cm, chiều cao cả cây và chậu khoảng 35 – 40cm.

Yêu cầu tư vấn và mua nhanh
Tiểu cảnh Tùng La Hán AX650

650.000