fbpx

Tiểu cảnh Tùng La Hán CT450

450.000

Tiểu cảnh Tùng La Hán CT450 có kích thước đường kính chậu là 19cm, chiều cao cả chậu và cây khoảng 35 – 40cm.

Yêu cầu tư vấn và mua nhanh
Tiểu cảnh Tùng La Hán CT450

450.000